Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?


  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...

 Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...