Ποιο είναι το absolute path για το site μου στους servers της Greekhost ?

Το absolute path για το site σας θα είναι: /home/username/public_html/ όπου username το όνομα χρήστη που θα λάβετε με τις οδηγίες φιλοξενίας. Το /home directory βρίσκεται στο root του server όπου ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση. Το /home/username/ directory είναι το δικό σας home directory όπου έχετε πρόσβαση μέσω FTP ή File Manager. Στο /home/username/public_html/ directory βρίσκονται όλα τα αρχεία του site σας.
  • 3 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

 Για ποιο λόγο λαμβάνω 500 Internal Server Error ?

Προσπαθείτε να...

 Πως μπορώ να δω τα στατιστικά του site μου ?

Σας προσφέρουμε...

 Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι...

 Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι:...

 Πως μπορώ να κλειδώσω ένα directory στο site μου ?

Για να...