Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως μπορώ να κλειδώσω ένα directory στο site μου ?

Για να...

 Πως μπορώ να δω τα στατιστικά του site μου ?

Σας προσφέρουμε...

 Που πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία του site μου ?

Όλα τα αρχεία και...

 Πως μπορώ να δω πόσο χώρο και bandwidth καταναλώνει το site μου ?

Μπορείτε να δείτε...

 Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου αν το domain name δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ?

Δείτε το site σας πριν αλλάξετε DNS  Hosts file - Αρχείο hosts: Προεπισκόπηση ιστοσελίδας σε νέο...