Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ποιο είναι το absolute path για το site μου στους servers της Greekhost ?

Το absolute path για το site σας...

 Για ποιο λόγο λαμβάνω 500 Internal Server Error ?

Προσπαθείτε να...

 Πως μπορώ να κλειδώσω ένα directory στο site μου ?

Για να...

 Δεν έχω πλέον πρόσβαση στο cpanel και στο web site μου!

Η Ip σας είναι στην blacklist στο server. Connection Tracking Limit ή (CT_LIMIT) επιλογή...

 Πως μπορώ να δω ποιο είναι το πακέτο φιλοξενίας μου ?

Μπορείτε να δείτε...