Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

  Μπορώ να ανεβάσω cgi scripts στον server ?

Ναι, σας παρέχουμε...

 Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Formmail για την λειτουργία φορμών επικοινωνίας ?

Για να...

 Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι...

 Πως μπορώ να δω τα στατιστικά του site μου ?

Σας προσφέρουμε...

 Δεν έχω πλέον πρόσβαση στο cpanel και στο web site μου!

Η Ip σας είναι στην blacklist στο server. Connection Tracking Limit ή (CT_LIMIT) επιλογή...