Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως μπορώ να δω τα στατιστικά του site μου ?

Σας προσφέρουμε...

  Μπορώ να ανεβάσω cgi scripts στον server ?

Ναι, σας παρέχουμε...

 Ποιο είναι το absolute path για το site μου στους servers της Greekhost ?

Το absolute path για το site σας...

 Δεν έχω πλέον πρόσβαση στο cpanel και στο web site μου!

Η Ip σας είναι στην blacklist στο server. Connection Tracking Limit ή (CT_LIMIT) επιλογή...

 Που πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία του site μου ?

Όλα τα αρχεία και...