Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ποιο είναι το absolute path για το site μου στους servers της Greekhost ?

Το absolute path για το site σας...

 Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι:...

 Πως μπορώ να κλειδώσω ένα directory στο site μου ?

Για να...

 Πως μπορώ να δω πόσο χώρο και bandwidth καταναλώνει το site μου ?

Μπορείτε να δείτε...

 Δεν έχω πλέον πρόσβαση στο cpanel και στο web site μου!

Η Ip σας είναι στην blacklist στο server. Connection Tracking Limit ή (CT_LIMIT) επιλογή...