Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl

  • 3 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα