Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Που πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία του site μου ?

Όλα τα αρχεία και...

 Για ποιο λόγο λαμβάνω 500 Internal Server Error ?

Προσπαθείτε να...

 Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου αν το domain name δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ?

Δείτε το site σας πριν αλλάξετε DNS  Hosts file - Αρχείο hosts: Προεπισκόπηση ιστοσελίδας σε νέο...

 Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Formmail για την λειτουργία φορμών επικοινωνίας ?

Για να...

  Μπορώ να ανεβάσω cgi scripts στον server ?

Ναι, σας παρέχουμε...