Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου αν το domain name δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ?

Δείτε το site σας πριν αλλάξετε DNS  Hosts file - Αρχείο hosts: Προεπισκόπηση ιστοσελίδας σε νέο...

 Δεν έχω πλέον πρόσβαση στο cpanel και στο web site μου!

Η Ip σας είναι στην blacklist στο server. Connection Tracking Limit ή (CT_LIMIT) επιλογή...

 Πως μπορώ να δω τα στατιστικά του site μου ?

Σας προσφέρουμε...

 Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι:...

  Μπορώ να ανεβάσω cgi scripts στον server ?

Ναι, σας παρέχουμε...