Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο Ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα Domain Name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.greekhost.gr.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός...

 Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

 Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων...

 Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...

 Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...