Πώς ανεβάζω το website μου στον server ?

Όλα τα αρχεία και τα directories του site σας πρέπει να μπουν στον φάκελο /public_html. Πρόσβαση σε αυτόν έχετε είτε μέσω FTP client είτε μέσω του FileManager από το Cpanel. Υπάρχουν αρκετά FTP προγράμματα διαθέσιμα στο internet.

Για την σύνδεση FTP χρειάζεστε το Domain name ή IP Address, ένα Username και ένα Password. Τα στοιχεία αυτά θα σας σταλούν με email μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.

Δημιουργείστε μια index σελίδα σαν πρώτη σελίδα του site σας. Αυτή μπορεί να είναι index.htm, index.html, index.php, κλπ. Προσοχή: υπάρχει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών σε συστήματα Linux οπότε index.htm και Index.htm είναι 2 διαφορετικά αρχεία. Η Index.htm δεν αναγνωρίζεται σαν πρώτη σελίδα. Πρέπει να είναι index.htm (.html, .php, κλπ) με πεζά γράμματα.
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως δημιουργώ FTP σύνδεση με το site μου μέσω του Dreamweaver ?

Ανοίξτε το Dreamweaver...

 Πως ενεργοποιώ τα FrontPage Extensions στον server μου ?

Μπορείτε να...

 Πως δημοσιεύω το site μου χρησιμοποιώντας το FrontPage ?

Προσοχή τα Frontpage extensions για...

 Τι ακριβώς είναι ο File Manager ?

Πρόσβαση στον File Manager...

 Εχω ξεχάσει το FTP password του site μου, πως μπορώ να το ανακτήσω ?

Παρακαλούμε...