Πως μπορώ να δω ποια version της PHP και MySQL τρέχει στον server

Μπορείτε να δείτε την version της PHP και MySQL που τρέχει στον server μέσα από το control panel, κάτω από την ενότητα Stats στην αριστερή στήλη όπου φαίνονται και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου.
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως μπορώ να πάρω backup μια βάση δεδομένων ?

Μπορείτε να πάρετε...

 Πως μπορώ να κάνω import μια βάση δεδομένων ?

Για να εισάγετε...

 Πως μπορώ να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων MySQL ?

Μπορείτε να...

 Πως μπορώ να κάνω import ή export μια βάση δεδομένων μέσω SSH ?

1. Export MySQL Database Για να πάρετε...

 Ποια είναι τα settings για την σύνδεση με MySQL database στους servers ?

Τα στοιχεία που...