Πως μπορώ να κάνω import ή export μια βάση δεδομένων μέσω SSH ?

1. Export MySQL Database

Για να πάρετε backup μια βάση δεδομένων μέσω SSH, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

mysqldump -u username -p database_name > dbname.sql

Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί το password της βάσης, γράψτε το password και πατήστε Enter.
Το αρχείο dbname.sql είναι ένα αντίγραφο της βάσης σας και μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Προσοχή: αντικαταστήστε το username και το database_name με το username και το όνομα της βάσης σας.

2. Import MySQL Database

Θα πρέπει το backup της βάσης να έχει .sql format. Ανεβάστε το .sql αρχείο στον server σας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δημιουργήστε μια βάση δεδομένων μέσα από το cpanel και ορίστε σε αυτήν έναν user. Μέσω SSH, οδηγηθείτε στο directory του χώρου σας όπου έχετε ανεβάσει το .sql αρχείο και εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

mysql -p -u username database_name < file.sql

Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί το password της βάσης, γράψτε το password και πατήστε Enter.

Προσοχή: αντικαταστήστε το username και το database_name με το username και το όνομα της βάσης σας.

  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ποια είναι τα settings για την σύνδεση με MySQL database στους servers ?

Τα στοιχεία που...

 Πως μπορώ να δω ποια version της PHP και MySQL τρέχει στον server

Μπορείτε να δείτε...

 Πως μπορώ να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων MySQL ?

Μπορείτε να...

 Πως μπορώ να πάρω backup μια βάση δεδομένων ?

Μπορείτε να πάρετε...

 Πως μπορώ να κάνω import μια βάση δεδομένων ?

Για να εισάγετε...