Πως μπορώ να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων MySQL ?

Μπορείτε να δημιουργήσετε βάση δεδομένων επιλέγοντας το εικονίδιο MySQL από το control panel. Οταν δημιουργείτε μια database της δίνετε ένα όνομα (dbname). Σε αυτό προστίθεται το account username σας και το πλήρες όνομα της βάσης γίνεται username_dbname. Επίσης ορίζετε έναν user στην database δηλώνοντας ένα username και password. Και στο username προστίθεται το account username σας και το πλήρες dbusername θα είναι username_dbusername. Τέλος δηλώνετε τον user στην βάση δεδομένων. Επιλέγετε τον user και την database από το drop-down στον MySQL manager και στην συνέχεια πατάτε "Add User To Database".
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως μπορώ να πάρω backup μια βάση δεδομένων ?

Μπορείτε να πάρετε...

 Ποια είναι τα settings για την σύνδεση με MySQL database στους servers ?

Τα στοιχεία που...

 Πως μπορώ να κάνω import ή export μια βάση δεδομένων μέσω SSH ?

1. Export MySQL Database Για να πάρετε...

 Πως μπορώ να κάνω import μια βάση δεδομένων ?

Για να εισάγετε...

 Πως μπορώ να δω ποια version της PHP και MySQL τρέχει στον server

Μπορείτε να δείτε...