Ποια είναι τα settings για την σύνδεση με MySQL database στους servers ?

Τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σύνδεση με βάση δεδομένων είναι, το hostname, το όνομα της βάσης, το username και το password.
Το hostname για την σύνδεση με την βάση είναι "localhost".
Το όνομα της βάσης και το username πρέπει να δηλωθούν όπως ακριβώς έχουν μέσα στον MySQL manager στο control panel (CPanel) πχ. cpanelusername_dbname.
Το password είναι αυτό που έχετε δηλώσει κατά την δημιουργία της βάσης.
Φροντίστε να έχετε ορίσει user στην βάση δεδομένων.

Επιλέγετε τον user και την database από το drop-down στον MySQL manager και στην συνέχεια πατάτε "Add User To Database".
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πως μπορώ να πάρω backup μια βάση δεδομένων ?

Μπορείτε να πάρετε...

 Πως μπορώ να κάνω import μια βάση δεδομένων ?

Για να εισάγετε...

 Πως μπορώ να κάνω import ή export μια βάση δεδομένων μέσω SSH ?

1. Export MySQL Database Για να πάρετε...

 Πως μπορώ να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων MySQL ?

Μπορείτε να...

 Πως μπορώ να δω ποια version της PHP και MySQL τρέχει στον server

Μπορείτε να δείτε...