Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Outlook Express

Ανοίξτε το Outlook Express και επιλέξτε Tools / Accounts
Επιλέξτε τη καρτέλα Mail και πατήστε Add / Mail
Στο πεδίο Display Name, εισάγετε το ονοματεπώνυμο σας
//Next ->
Στο πεδίο Ε-mail Address, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας. πχ. xxxx@yourdomain.com
//Next ->
Στο πεδίο My incoming mail server is a ... server, επιλέξτε POP3
Στα πεδία Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server και Outgoing mail (SMTP) server εισάγετε το όνομα του διακομιστή μηνυμάτων στη μορφή mail.yourdomain.com
Στη θέση της φράσης yourdomain, εισάγετε το όνομα του site σας
Στο πεδίο Account Name, εισάγετε ολόκληρη τη διεύθυνση e-mail σας πχ. xxxx@yourdomain.com
Στο πεδίο Password το password που έχετε δηλώσει μέσα από το control panel
Επιλέξτε το πεδίο Remember Password
Η επιλογή 'Log on Using Secure Password Authentication' να ΜΗΝ είναι checked.
Επιλέξτε 'Next' και 'Finish'
Στο παράθυρο Internet Accounts, επιλέξτε το νέο λογαριασμό e-mail και πατήστε Properties
Επιλέξτε την καρτέλα Servers και τσεκάρετε την επιλογή My server requires authentication.
Πατήστε Settings
Επιλέξτε Use same settings as in my incoming mail server
Πατήστε OK
Η εγκατάσταση του λογαριασμού σας στο Outlook Express έχει ολοκληρωθεί.

  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Microsoft Outlook

Ανοίξτε το Microsoft Outlook και...

 Μπορώ να δημιουργήσω autoresponders για τα emails μου ?

Μέσα από το control panel του...

 Τί είναι το E-mail Forwarding και πως μπορώ να το χρησιμοποιήσω ?

Η υπηρεσία E-mail Forwarding σας...

 Υποστηρίζουν όλα τα domains που έχω ανοίξει στο πακέτο φιλοξενίας email ?

Ναι, μπορείτε να...

 Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Thunderbird

Ανοίξτε το Thunderbird...