Σε ποιες περιπτώσεις το Μητρώο στέλνει e-mail που αφορούν γεγονότα σχετικά με Ονόματα Χώρου [.gr] και ποιοι είναι οι παραλήπτες;

Ενέργεια Παραλήπτες e-mail
 1. Ενεργοποίηση Δεσμευμένης Μορφής Ονόματος Χώρου [.gr].
 2. Δήλωση Καταχώρησης ονόματος χώρου [.gr].
 3. Δήλωση Μεταβίβασης Χρήσης Ονόματος Χώρου [.gr].
 4. Δήλωση Αλλαγής Επωνυμίας Δικαιούχου Ονόματος Χώρου [.gr].
 5. Ανάκληση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου [.gr].
 6. Δήλωση Διαγραφής Ονόματος Χώρου [.gr].
 7. Διαγραφή Ενεργοποιημένης Δεσμευμένης Μορφής Ονόματος Χώρου [.gr].
 8. Έγκριση Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου [.gr].
 9. Απόρριψη Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου [.gr].
 10. Έγκριση Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Μεταβίβασης χρήσης Ονόματος Χώρου [.gr].
 11. Απόρριψη Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Μεταβίβασης χρήσης Ονόματος Χώρου [.gr].
 12. Προειδοποίηση Λήξης Ονόματος Χώρου [.gr].(91, 61 ημέρες)
 13. Ανανέωση Ονόματος Χώρου [.gr].
 1. Καταχωρητής
 2. Καταχωρούμενος (δικαιούχος)
 3. Όλα τα πρόσωπα επαφής
 1. Δήλωση Αλλαγής Καταχωρητή για Όνομα Χώρου [.gr]. Registrar Transfer Declaration Submitted.
 1. Παλιός καταχωρητής
 2. Νέος καταχωρητής
 3. Καταχωρούμενος (δικαιούχος)
 4. Όλα τα πρόσωπα επαφής
 1. Προειδοποίηση Λήξης Ονόματος Χώρου [.gr]. Domain Name Expiration Warning. (31, 16, 6, 3, 1 ημέρες)
 2. Ενημέρωση Λήξης Ονόματος Χώρου [.gr]. Domain Name Expiration Notification.
 1. Καταχωρητής
 2. Καταχωρούμενος (δικαιούχος)
 3. Όλα τα πρόσωπα επαφής
 4. Καταχωρητές όλων των Ονομάτων Χώρου [.gr] που χρησιμοποιούν εξυπηρετητές ονοματοδοσίας του Ονόματος Χώρου [.gr] που έληξε
 • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?