Κάνω αναζήτηση στην εφαρμογή έλεγχος διαθεσιμότητας για ένα Όνομα και μου δίνει πληροφορία για/και για κάποιο άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η υπηρεσία Web Whois παρέχει πληροφορίες για το Όνομα για το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος, καθώς και για κάθε Ομόγραφο προς αυτό Όνομα, ακόμα και στην περίπτωση που το Όνομα για το οποίο έγινε αρχικά ο έλεγχος δεν υπάρχει.

 
  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Κατά τον έλεγχο ονόματος εμφανίζεται το Όνομα μη διαθέσιμο, ενώ δεν φαίνεται εκχωρημένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αν ένα Όνομα δεν...