Κατά τον έλεγχο ονόματος εμφανίζεται το Όνομα μη διαθέσιμο, ενώ δεν φαίνεται εκχωρημένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αν ένα Όνομα δεν είναι εκχωρημένο δεν είναι απαραίτητα και διαθέσιμο. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας πραγματοποιεί μια σειρά από ελέγχους, όπως το αν το ζητούμενο Όνομα Χώρου [.gr] περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1, αν είναι εκχωρημένο κάποιο ομόγραφό του κ.α. και επιστρέφει το ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όνομα είναι διαθέσιμο υπό περιορισμούς. Για παράδειγμα ένα όνομα που περιέχεται στην λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ είναι διαθέσιμο μόνο για την αντίστοιχη τοπική αυτοδιοίκηση. 
Στο Άρθρο 7 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr], περιγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες μια δήλωση καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη.

 
  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Κάνω αναζήτηση στην εφαρμογή έλεγχος διαθεσιμότητας για ένα Όνομα και μου δίνει πληροφορία για/και για κάποιο άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η υπηρεσία Web Whois...