Χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr]

  1. Ποιες είναι οι ανώτατες χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr] και πώς καθορίζονται;
Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr 29,30 Ευρώ + Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι ανώτατες δυνατές.

Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή τελών από τους Καταχωρούμενους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πώς πρέπει να σας ενημερώσω για την ανανέωση του Ονόματός μου;

Η ανανέωση της...

 Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά τη λήξη ενός...