Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά τη λήξη ενός ονόματος και για ένα διάστημα 15 ημερών, ο δικαιούχος του ονόματος που έληξε μπορεί να υποβάλλει δήλωση ανανέωσης του ονόματος. Για την υποβολή της δήλωσης ανανέωσης ο δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του ή σε νέο καταχωρητή της επιλογής του, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Με την παρέλευση της περιόδου των 15 ημερών από τη λήξη του ονόματος, το όνομα διατίθεται προς εκχώρηση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πώς πρέπει να σας ενημερώσω για την ανανέωση του Ονόματός μου;

Η ανανέωση της...

 Χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr]

Ποιες είναι οι...