Πώς πρέπει να σας ενημερώσω για την ανανέωση του Ονόματός μου;

Η ανανέωση της περιόδου εκχώρησης κάθε Ονόματος στο Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Καταχωρητή που το διαχειρίζεται και επιβεβαιώνεται με την αποστολή e-mail από το Μητρώο προς τις e-mail διευθύνσεις επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για το όνομα και προς τον Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα.

Ο Δικαιούχος που επιθυμεί την ανανέωση της περιόδου εκχώρησης του Ονόματός του, οφείλει να καταθέσει σχετική δήλωση στον Καταχωρητή του.

Για τη περίπτωση Δέσμης Ονομάτων, αν ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του Ονόματος, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεώς/δηλώσεώς του, οφείλει πριν την ανανέωση του Ονόματος να υποβάλλει δήλωση απενεργοποίησης της εν λόγω μορφής.

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr]

Ποιες είναι οι...

 Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω;

Μετά τη λήξη ενός...