Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός Ονόματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το επιθυμεί ο Δικαιούχος του Ονόματος, μέσω του Καταχωρητή που το διαχειρίζεται.

 
  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των...

 Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;

Η μεταβίβαση χρήσης...

 Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο...