Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο ονοματεπώνυμο/επωνυμία του Δικαιούχου ενός Ονόματος πραγματοποιείται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα. Η αλλαγή επωνυμίας του Δικαιούχου ενός Ονόματος αποτελεί χρεώσιμη πράξη.
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των...

 Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;

Η μεταβίβαση χρήσης...

 Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός...