Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για ένα Όνομα Χώρου [.gr] στο Μητρώο, πραγματοποιούνται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα.
  • 6 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

 Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός...

 Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο...

 Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;

Η μεταβίβαση χρήσης...