Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για ένα Όνομα Χώρου [.gr] στο Μητρώο, πραγματοποιούνται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα.
  • 6 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο...

 Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;

Η μεταβίβαση χρήσης...

 Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός...