Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αλλαγές των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για ένα Όνομα Χώρου [.gr] στο Μητρώο, πραγματοποιούνται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα.

  • 5 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;