Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT) ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file) του .gr είναι:
01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00.

  • 4 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;