Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT) ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file) του .gr είναι:
01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00.
  • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αρκεί να ζητήσετε...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...

 Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...