Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με Ελληνικούς χαρακτήρες εισάγονται στο αρχείο ζώνης του [.gr] βάσει του άτονου ονόματος, στην Punycode μορφή του (π.χ. ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr -> xn--mxaaagdhca3aeujpgxb1al0bfgtp0b.gr). Η τονισμένη μορφή του ονόματος συνδέεται σαν συνώνυμο (DNAME) με την άτονη.
Στην περίπτωση ενεργοποιημένων ομογράφων ονομάτων, κάθε ομόγραφο μπορεί να εισάγεται στο αρχείο ζώνης του [.gr] με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
Σαν Dname:
Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης σαν συνώνυμο (DNAME) του κύριου (άτονου) ονόματος. Στην περίπτωση αυτή το όνομα λειτουργεί φυσιολογικά, εφόσον λειτουργεί το όνομα με το οποίο έχει συνδεθεί.
Σαν κανονικό Domain Name:
Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης του [.gr] σαν κανονικό Domain Name με nameservers τους nameservers που έχει το κύριο όνομα βάσει του οποίου ενεργοποιήθηκε. Για την λειτουργία του ονόματος αυτού, οι nameservers θα πρέπει να φιλοξενούν πλήρες αρχείο ζώνης για την Punycode μορφή του.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...