Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή του, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:
σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει Καταχωρητή ο νέος Καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο e-mail επικοινωνίας που έχει δηλώσει για το όνομα,
σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link (url: http://www.eett.gr, email: info@eett.gr, τηλ. 210-6151000), αρμόδια Αρχή για την διαχείριση των ονομάτων χώρου [.gr].
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αρκεί να ζητήσετε...

 Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...