Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή του, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:
σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει Καταχωρητή ο νέος Καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο e-mail επικοινωνίας που έχει δηλώσει για το όνομα,
σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link (url: http://www.eett.gr, email: info@eett.gr, τηλ. 210-6151000), αρμόδια Αρχή για την διαχείριση των ονομάτων χώρου [.gr].
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με...

 Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...