Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο οποίος διαθέτει το πρωτότυπο αρχείο ζώνης. Το αρχείο αυτό διαμοιράζεται στους Secondary nameservers συνήθως με την μέθοδο του Zone Transfer. Στην καταχώρηση των nameserver στο Μητρώο δεν έχει σημασία για την λειτουργία του Ονόματος η σειρά με την οποία θα δηλωθούν ή που θα εμφανίζονται στις εφαρμογές Whois.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αρκεί να ζητήσετε...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με...

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...