Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αρκεί να ζητήσετε από τον καταχωρητή σας να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.
  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με...

 Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα...