Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή Καταχωρητή είναι δυνατή και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην διάρκεια εκχώρησης του Ονόματος. Για να μεταφερθεί ένα Όνομα σε νέο Καταχωρητή, πρέπει ο Δικαιούχος του Ονόματος να απευθυνθεί σε αυτόν, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή περιγράφεται στο Άρθρο 12 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ.
  • 169 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?

 Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

Αρκεί να ζητήσετε...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...