Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή Καταχωρητή είναι δυνατή και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην διάρκεια εκχώρησης του Ονόματος. Για να μεταφερθεί ένα Όνομα σε νέο Καταχωρητή, πρέπει ο Δικαιούχος του Ονόματος να απευθυνθεί σε αυτόν, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή περιγράφεται στο Άρθρο 12 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ.

  • 9 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;