Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του, ή στον Internet Service Provider (ISP) για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του Ονόματος.
  • 3 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

 Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)

Οι ώρες (UTC/GMT)...