Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

Ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του, ή στον Internet Service Provider (ISP) για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του Ονόματος.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Τα ονόματα με...

 Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

Η αλλαγή...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο...

 Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

Η γνωστοποίηση...

 Πώς μπορώ να βρω τους DNS Provider του domain μου;

How Do I Find The DNS Provider Of My Domain Name ?