Λειτουργία Ονόματος Χώρου [.gr]

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Πώς θα ελέγξω αν ένα Όνομα είναι διαθέσιμο;

Μπορείτε να...

 Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα;

Ένα Όνομα Χώρου [.gr]...

 Σε πόσες εκχωρήσεις έχω δικαίωμα;

Σύμφωνα με...

 Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr;

Η εκχώρηση Ονομάτων...

 Το Όνομα που με ενδιαφέρει είναι ήδη εκχωρημένο. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, έτσι ώστε αν και όταν είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;

Δεν υπάρχει σειρά...