Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός εξουσιοδότησης (password) Ονόματος Χώρου [.gr] είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και του επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...

 Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

 Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων...

 Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

 Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...