Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται λογισμικό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση DNS ερωτήσεων.

 
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

 Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων...

 Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

 Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...

 Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός...