Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος Χώρου [.gr] (Registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr]. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους Δικαιούχος ή Χρήστης.
  • 169 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό...

 Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...

 Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

 Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων...

 Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός...