Ποια είναι η διαφορά του POP3 με το IMAP;

Η διεθνής πρακτική στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Internet, έδειξε πως η πιο ευέλικτη λειτουργία της υπηρεσίας περιγράφεται από το παρακάτω μοντέλο:

 • ο χρήστης διαθέτει τον προσωπικό του λογαριασμό σε έναν διακομιστή (mail server) κάπου στο Internet.
 • χρησιμοποιεί εφαρμογές σε γραφικό-παραθυρικό περιβάλλον (Netscape Messenger, Microsoft Outlook, κλπ.) για να έχει:
  • εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του γραμματοκιβώτιο (mailbox), τόσο για την αποστολή όσο και και για τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του.
  • δυνατότητα οργάνωσης της αλληλογραφίας του σε "φακέλλους" για την καλύτερη διαχείρισή της.
 • είναι πολύ σημαντικό και πρακτικό για το χρήστη, η πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιό του να είναι ομοιόμορφη και ανεξάρτητη από τον τρόπο σύνδεσής του στο Internet. Αυτό καλύπτει:
  • τις πιθανές γεωγραφικές μετακινήσεις του χρήστη.
  • τον τρόπο πρόσβασης στο Internet (σύνδεση σε τοπικό δίκτυο ή σύνδεση με τηλεφωνική κλήση).
Τις παραπάνω ανάγκες προσπάθησε να καλύψει αρχικά το πρωτόκολλο POP3. Η μοναδική αλλά βασική έλλειψη του POP3 έγκειται στο ότι όταν η εφαρμογή του χρήστη συνδέεται με τον διακομιστή μεταφέρει το γραμματοκιβώτιο στο σύνολό του στον Η/Υ που βρίσκεται ο χρήστης. Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν είναι:
 • καθυστέρηση στη μεταφορά πληροφοριών (ειδικά όταν το γραμματοκιβώτιο είναι μεγάλο και η σύνδεση γίνεται με τηλεφωνική κλήση).
 • έλλειψη ασφάλειας, διότι τα μυνήματα του χρήστη παραμένουν τοπικά στον Η/Υ που χρησιμοποίησε και είναι ορατά από οποιονδήποτε άλλο χρησιμοποιήσει τον ίδιο Η/Υ (εκτός αν τα σβήνει κάθε φορά αφού τα διαβάσει).
 • μη διαθεσιμότητα των μηνυμάτων από άλλα σημεία του Internet, αν δεν έχει επιλέξει την παραμονή των μηνυμάτων στο διακομιστή. Τότε όμως, μεταφέρει κάθε φορά και τα παλιά μυνήματα.
Tο πρωτόκολλο IMAP υλοποιήθηκε για να καλύψει τα παραπάνω κενά. Η βασική διαφορά με το POP3 είναι ότι όταν η εφαρμογή του χρήστη συνδέεται με τον διακομιστή μεταφέρονται μόνο οι τίτλοι (subjects) των μηνυμάτων στον Η/Υ που βρίσκεται ο χρήστης. Τα αντίστοιχαπλεονεκτήματα είναι:
 • γρήγορη μεταφορά πληροφοριών διότι όσο μεγάλο και να είναι το γραμματοκιβώτιο μεταφέρεται μόνο μια γραμμή κειμένου για κάθε περιεχόμενο μήνυμα.
 • ασφάλεια στην ανάγνωση των μηνυμάτων, διότι παραμένουν πάντα στο διακομιστή και τα διαβάζει μόνο όποιος γνωρίζει τον προσωπικό κωδικό (password) του χρήστη.
 • διαθεσιμότητα των μηνυμάτων από οποιοδήποτε σημείο του Internet, αρκεί να ρυθμιστεί η εφαρμογή (netscape messenger, microsoft outlook) του χρήστη με τα προσωπικά του στοιχεία (username, password, e-mail address, mail server).
Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Π.Θ. υποστηρίζει για λόγους συμβατότητας και τα δύο πρωτόκολλα, αλλά συστήνει ανεπιφύλακτα τη χρήση του IMAP.
 • 5 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Υποστηρίζουν όλα τα domains που έχω ανοίξει στο πακέτο φιλοξενίας email ?

Ναι, μπορείτε να...

 Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση λογαριασμού αλληλογραφίας POP3 ?

Παρακάτω είναι οι...

 Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Thunderbird

Ανοίξτε το Thunderbird...

 Εγκατάσταση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Outlook Express

Ανοίξτε το Outlook Express και...

 Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στο webmail ?

Πρόσβαση στο webmail...