Τι είναι ο καταχωρητής;

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr.
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

 Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου...

 Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος...

 Τι είναι το Μητρώο;

Η Βάση Δεδομένων...

 Τι είναι ο nameserver;

Ο nameserver είναι ένας...

 Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

Κωδικός...