Τεχνική υποστήριξη

Show Menu

ONE TIME

€7.00EUR One Time

One Time support

 • Spam Αφαίρεση
 • Malware Διαγραφή
 • Ιστοσελίδας Ασφάλεια
 • αντιγράφων ασφαλείας Διαμόρφωση
 • Υψηλό φορτίο Server Επίλυση

MANAGED CENTOS

€20.00/mo

MANAGED CENTOS

 • Spam Αφαίρεση
 • Malware Διαγραφή
 • Ιστοσελίδας Ασφάλεια
 • Αντιγράφων ασφαλείας Διαμόρφωση
 • Υψηλό φορτίο Server Επίλυση

MANAGED CWP

€12.00/mo

MANAGED VPS CWP

 • Spam Αφαίρεση
 • Malware Διαγραφή
 • Ιστοσελίδας Ασφάλεια
 • Αντιγράφων ασφαλείας Διαμόρφωση
 • Υψηλό φορτίο Server Επίλυση

Βασικό Πακέτο

€50.00/6 mo

Ο διαθέσιμος χρόνος του βασικού πακέτου είναι 3 ώρες με ελάχιστη χρέωση εργασιών τα 30 λεπτά και περιθώριο εξάντλησης τους 6 μήνες.
Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20 € (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α) Το βασικό πακέτο τεχνικής υποστήριξης είναι δωρεάν για ένα χρόνο, σε κάθε νέα κατασκευή ιστοσελίδας.

Πλήρες Πακέτο

€257.00/yr

Πλήρες Πακέτο


Ο διαθέσιμος χρόνος του βασικού πακέτου είναι 10 ώρες με ελάχιστη χρέωση εργασιών τα 30 λεπτά και περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες.


Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 20 € (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α)