Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί

Διαγραφή ενός Ονόματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το επιθυμεί ο Δικαιούχος του Ονόματος, μέσω του Καταχωρητή που το διαχειρίζεται.

 

  • 5 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;