Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;

Μεταβολή στο ονοματεπώνυμο/επωνυμία του Δικαιούχου ενός Ονόματος πραγματοποιείται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα. Η αλλαγή επωνυμίας του Δικαιούχου ενός Ονόματος αποτελεί χρεώσιμη πράξη.

  • 4 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;