Τι είναι Φορέας;

Φορέας Ονόματος Χώρου [.gr] (Registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr]. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους Δικαιούχος ή Χρήστης.

  • 9 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα